Prețuri

  • folosirea instalaţiilor de transport pe cablu este gratuită până la înălţimea de 120 cm;
  • copiii având înălţimea între 120-150 de cm beneficiază de „abonament de copii”;
  • persoanele având vârsta peste 65 de ani beneficiază de „abonament de senoiri”. Aceste abonamente se eliberează în urma prezentării actului de identitate;
  • administraţia pârtiei are dreptul de a controla abonamentele;
  • abonamentele folosite în MOD NEREGULAMENTAR se RETRAG

a.) abonamente cu puncte

  • la intrările consecutive se aplică un timp de aşteptare egal cu timpul unei urcări cu ski-liftul

b.)Abonamente pe intervale de timp

  • abonamentele de mai multe zile sunt valabile numai în zile consecutive;
  • abonamentul de sezon este nominal, netransmisibil altor persoane
  • la intrările consecutive se aplică un timp de aşteptare egal cu o urcare cu ski-liftul

Valoarea pe puncte a teleschiurilor:

c valoare puncte