Prețuri

 • Folosirea instalaţiilor de transport pe cablu este gratuită pentru copiii mici, până la înălţimea de 120 cm (această înălţime corespunde vârstei de 5-6 ani);
 • Copiii mai mari, având înălţimea între 120-150 cm beneficiază de reducere de 25% – „abonament de copii” (această înălţime corespunde vârstei de 14-15 ani);
 • Persoanele având vârsta de peste 65 ani beneficiază de reducere de 25% – „abonament de pensionari”.Aceste abonamente sunt nominale,  netransmisibile altor persoane și se eliberează pe baza prezentării actului de identitate;
 • administrația pârtiei are dreptul de a controla abonamentele;
 • Abonamentele folosite în MOD NEREGULAMENTAR se RETRAG.

a.) Abonamente pe puncte

a abon puncte

 • Abonamentele pe puncte sunt transmisibile altor persoane cu excepția celor „de seniori”;
 • și în cazul abonamentelor pe puncte se aplică un interval de timp de aşteptare la intrările consecutive egal cu o urcare cu schi-liftul respectiv.

b.)Abonamente pe intervale de timp

interval

 • abonamentul de sezon este valabil şi pentru schi nocturn;
 • abonamentul de săptămână nu este valabil pentru schi nocturn;
 • Abonamentul de sezon este nominal,  netransmisibil altor persoane;
 • la intrările consecutive se aplică un timp de aşteptare egal cu o urcare cu ski-liftul.

Valoarea pe puncte a teleschiurilor:

c valoare puncte